Posts Tagged ‘Brussel’

Baudet en Rijpkema zaaien (wederom) onnodige paniek!

07/04/2014

het volgende stukje is naar het NRC gestuurd op 2 april maar niet geplaatst! Dan maar een blogje…..

Baudet en Rijpkema schrijven op de opiniepagina het NRC op 1 april (sic!) dat we “slaapwandelend een federaal Europa” betreden. Daarmee schetsen de wetenschappers weer een uitermate eenzijdig beeld van de werkelijkheid, en zaaien zij (wederom) onnodige paniek. Ten eerste, is er sprake van “slaapwandelen”? Elke rechtenstudent weet van het bestaan van het zogeheten “Van Gend en Loos” arrest, gewezen door het Europese Hof in 1963. In dat arrest bepaalde het Hof al dat de Uniesamenwerking zich kenmerkt door een overdracht van bevoegdheden. Dat weten we dus al ruim 50 jaar. Overigens kan die bevoedheidsoverdracht weer ongedaan gemaakt worden door uit de Unie te treden. Uiteindelijk is er dus geen sprake van verlies van soevereiniteit (die kan je niet afstaan) maar is sprake van een gezamenlijke uitoefening van bevoegdheden.
Ten tweede maken Baudet cs graag gebruik van het spookbeeld “federaal Europa” zonder nu eens uit te leggen wat dat uberhaupt is en of dat “erg” is. In veel federaties is het gezag van de natiestaat juist zeer goed beschermd tegen het centrale gezag.
Een wetenschapper zou, zelfs als hij opinies in de krant schrijft, de zaak van twee kanten moeten belichten. Dat gebeurt telkenmale niet. De vraag is of de wetenschappers zichzelf hiermee een dienst bewijzen.

Dr. B. Nieuwenhuis is werkzaam bij de Europese Commissie in Brussel
____

Lees ook het commentaar in Trouw van 5 april op de toespraak van MP Rutte, met name de laatste paragraaf:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/3629314/2014/04/05/Het-zielloze-Europa-van-onze-premier.dhtml
_____

Op twitter verschenen weldra opmerkingen over de lengte en onderbouwing van mijn betoog. De tekst was echter enkel bedoeld als korte ingezonden brief als een reactie op het veel langere stuk van Baudet en Rijpkema. Eerder ervaring leert dat kranten enkel korte reacties plaatsen. Ik had mij dus bij voorbaat al ingehouden. Iets wat naar mijn mening niets afdeed aan mijn betoog.
Niettemin is het vrijwel onmogelijk om enige reactie geplaatst te krijgen.

Hieronder volgt de mailwisseling met de Opinie-redactie van het NRC hierover…..

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: No Reply NRC Media
Verzonden: donderdag 3 april 2014 9:18
Aan: E-mail Opinie
Onderwerp: Bericht via NRC.nl / 09:17

Naam afzender: Dr. B. Nieuwenhuis
E-mail afzender: my email

Bericht:

Gisteren heb ik een reactie ingestuurd op een stuk van Baudet cs van 1 april. Helaas heb ik geen enkele reactie van Uw kant gekregen.
Als abonnee (jarenlang al) had ik toch iets meer verwacht.
U geeft Baudet cs hele en halve pagina’s om hun kletspraat te verspreiden maar een abonnee die daar op reageert laat U in de kou staan.
Jammer! Een gemiste kans.
Dr. B. Nieuwenhuis

—–Original Message—–
From: [naam]
Sent: Thursday, April 3, 2014 10:18
To: my email
Subject: RE: Bericht via NRC.nl / 09:17

Geachte heer Nieuwenhuis,

Schrijvers van ingezonden brieven sturen wij nooit een ontvangstbevestiging. Zij krijgen alleen bericht als hun reactie niet geplaatst wordt.
Bovendien maken wij rond 10.00 uur ’s ochtends de keuze welke brieven geplaatst worden. Brieven die na die tijd binnenkomen worden pas de volgende dag gelezen.
Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

[Naam en functie]
NRC Handelsblad
Postbus 20673
1001 NR AMSTERDAM
T +31 20 755 3011
http://www.nrc.nl

Van: my email
Verzonden: vrijdag 4 april 2014 11:26
Aan: [naam]
Onderwerp: RE: Bericht via NRC.nl / 09:17
Urgentie: Hoog
Geachte heer [naam]

met spanning keek ik uit naar mijn NRC gisterenavond. Immers, ik had geen reactie van U gehad dus ik leefde in de veronderstelling dat mijn stukje gepubliceerd was.
Wie schetst mijn verbazing en teleurstelling, er stond niets…..
Maar ik kreeg tot op heden ook geen bericht dat het niet geplaatst is.
Nu ben ik al boven de 60 en misschien is mijn Nederlands door het jarenlang wonen in België wat roestig maar ik constateer toch maar dat er iets niet klopt in Uw antwoord van gisteren.
Graag opheldering.
Uw trouwe abonnee (minstens 26 jaar!!),
Dr. B. Nieuwenhuis
Sterrebeek, België

—–Original Message—–
From: [naam]
Sent: Friday, April 4, 2014 11:34
To: my email
Subject: RE: Bericht via NRC.nl / 09:17

Geachte heer Nieuwenhuis,

Ik had ook niet geschreven dat u direct een e-mail zou ontvangen als uw brief niet in de krant stond. Normaliter versturen wij een à twee keer per week de afwijzingen. Vanmiddag verstuur ik weer afwijzingen.
Met vriendelijke groet,

[Naam en functie]

NRC Handelsblad
Postbus 20673
1001 NR  AMSTERDAM
T +31 20 755 3011
http://www.nrc.nl

Van: my email
Verzonden: vrijdag 4 april 2014 11:38
Aan: [naam]
Onderwerp: RE: Bericht via NRC.nl / 09:17

1 à 2 keer per week…?
in 2014??
Gaat dat nog per postduif of zo???
En U wilt dat wij binnen enkele uren na het verschijnen reageren (dwz vóór 10 de volgende ochtend) anders blijft het een dag liggen.

Serieus????
mag ik dan ook eens in de paar jaar mijn abonnement betalen…..?

Dr. B. Nieuwenhuis

—–Original Message—–
From: Naam
Sent: Friday, April 4, 2014 11:51
To: mijn email
Subject: RE: Bericht via NRC.nl / 09:17

Geachte heer Nieuwenhuis,

Ik heb maar één paar handen en veel meer werk dan alleen afwijzingen sturen (dat doen we overigens per e-mail). Bovendien bent u niet de enige die brieven schrijft.
Om 10.00 maakt onze brievenredacteur een keuze welke brieven meegaan voor de volgende dag, welke een kans maken om later in de week mee te gaan en welke worden afgewezen. Voor de rest van de dag zijn wij druk bezig met het maken van de opiniepagina’s.

Met vriendelijke groet,

[Naam en functie]

NRC Handelsblad
Postbus 20673
1001 NR  AMSTERDAM
T +31 20 755 3011
http://www.nrc.nl

—– hier heb ik maar niet meer op geantwoord —-

een paar uur later volgde dan de afwijzing…..

—–Original Message—–
From: “Secropinie, Secrop” <Secropinie@nrc.nl>
Sent: Friday, April 4, 2014 18:20
To: “dick@nieuwenhuis.be” <dick@nieuwenhuis.be>
Subject: RE: Bericht via NRC.nl / 12:06

Geachte heer Nieuwenhuis,

Hartelijk dank voor de toezending van uw brief. We moeten u helaas berichten dat we deze niet zullen plaatsen. De redactie Opinie ontvangt per week gemiddeld 150 brieven, daarvan kunnen er hooguit 30 worden geplaatst. We moeten daarom streng selecteren. Onze voorkeur is uitgegaan naar andere brieven.
Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet,

Redactie Opinie
NRC Handelsblad

Gedichten, anonieme brieven, open brieven en brieven die aan meerdere media zijn aangeboden, plaatsen wij niet.
Wegens het grote aanbod van artikelen en brieven is de redactie helaas niet in de gelegenheid te corresponderen over de inhoud van deze e-mail. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Advertenties